POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA MEiN

2021 r. - 20 punktów

Ogłoszenia

NABÓR TEKSTÓW W 2021 ROKU

2020-12-29

Uprzejmie informujemy, że redakcja czasopisma przyjmuje teksty do tomów zaplanowanych na 2021 rok.

Tematy przewodnie tomów:

nr 1/2021 - Katastrofa i kryzysy: klimat, zaraza, „crash”
red. prowadzący: prof. Jarosław Płuciennik; dr Anna Barcz
termin nadsyłania tekstów – 28 lutego 2021

nr 2/2021 - Biografia jako gatunek zmącony
red. prowadząca: dr Agnieszka Dauksza
termin nadsyłania tekstów – 31 marca 2021

nr 3/2021 - Epistolografia jako wyzwanie
red. prowadząca: dr Magdalena Wasąg
termin nadsyłania tekstów – 30 kwietnia 2021

nr 4/2021 - wolny
termin nadsyłania tekstów – 31 maja 2021

Przeczytaj więcej na temat NABÓR TEKSTÓW W 2021 ROKU

Aktualny numer

Tom 64 Nr 1 (2021)

Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

REDAKTORZY TOMU: Anna Barcz, Jarosław Płuciennik

Opublikowane: 2021-09-21

Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”

Miscellanea

Wyświetl wszystkie numery