Społeczni obserwatorzy wyborów w polskim prawie wyborczym

https://doi.org/10.26485/SW/2018/26/1

Autor

  • Agata Pyrzyńska Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie nowej instytucji polskiego prawa wyborczego, jaką są społeczni obserwatorzy wyborów. Instytucja ta, obok znanych polskiemu prawu mężów zaufania oraz międzynarodowych obserwatorów wyborów, stanowić ma kolejny instrument społecznej kontroli procesu wyborczego, a zarazem przyczyniać się do zwiększenia rzetelności i uczciwości wyborów. W pierwszej części artykułu omówiono genezę przedmiotowej instytucji, w szczególności zwracając uwagę na postulaty wysuwane w tym zakresie w raportach przygotowywanych przez misje obserwacyjne OBWE. W drugiej części przedstawiono standardy międzynarodowe w zakresie społecznej obserwacji wyborów. W pracy przeanalizowano także pozycję i zadania społecznych obserwatorów wyborów wynikające z Kodeksu wyborczego. Ostatnią część artykułu stanowi porównanie nowej instytucji z dotychczasowymi rozwiązaniami, w tym instytucją międzynarodowych obserwatorów wyborów oraz mężów zaufania.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-30

Numer

Dział

Artykuły