Instytucja referendum konsultacyjnego jako instrument demokracji bezpośredniej w Republice Austrii

https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/9

Autor

  • Magdalena Wrzalik Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

referendum; referendum konsultacyjne; demokracja bezpośrednia; Republika Austrii

Abstrakt

Zasada demokracji wywodząca się z zasady suwerenności (zwierzchnictwa) narodu jest naczelną zasadą ustrojową w Republice Austrii. Mimo to, Konstytucja Republiki Austrii expressis verbis nie przewiduje dwóch możliwości sprawowania władzy przez Naród – przez przedstawicieli albo bezpośrednio, w szczególności brak jest bowiem przepisu konstytucyjnego, który wprost by deklarował, że suweren może sprawować władzę bezpośrednio. Za cel artykułu postawiono przedstawienie instrumentów demokracji bezpośredniej w Republice Austrii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na „najmłodszą” instytucję wprowadzoną w 1989 r. Volksbefragung – referendum konsultacyjne, która traktowana jest pobieżnie w opracowaniach dotyczących instytucji demokracji bezpośredniej. W celu pełniejszego obrazu funkcjonowania demokracji bezpośredniej w tym państwie, jak również próby rozstrzygnięcia sporu co do charakteru prawnego instytucji Volksbefragung (referendum czy konsultacje społeczne), należy skrótowo omówić jeszcze jeszcze jedną austriacką formę demokracji bezpośredniej – Volksabstimmung, która uregulowana jest również w Konstytucji oraz ustawowo w ustawie związkowej i ma poniekąd charakter uzupełniający dla omawianej instytucji.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-01

Numer

Dział

Artykuły