POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Artykuły udostępniane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)
lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS 2022

2021-11-09

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma przyjmuje teksty do tomów zaplanowanych na 2022 rok.

Tematy przewodnie tomów:

nr 1/2022 - Uchodźstwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha
red. prowadzące: prof. Donna Landry i dr hab., prof. UŁ Natalia Lemann
termin nadsyłania tekstów – NABÓR ZAKOŃCZONY

nr 2/2022 - Kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie
red. prowadzące: prof. Ewa Kraskowska i dr Anna Zatora
termin nadsyłania tekstów – NABÓR ZAKOŃCZONY

nr 3/2022 - wolny, bez tematu głównego
red. prowadzący: prof. Jarosław Płuciennik
termin nadsyłania tekstów – NABÓR ZAKOŃCZONY

nr 4/2022 - Transmedialne narracje drugoosobowe
red. prowadzące: dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, dr Joanna Jeziorska-Haładyj
termin nadsyłania tekstów – NABÓR ZAKOŃCZONY

Przeczytaj więcej na temat CALL FOR PAPERS 2022